ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ -ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Νοέμβρη εκλέγονται:

 για το ΠΥΣΠΕ ν Κορινθίας:Ραντίτσας Κων/νος και Ζιάκας Ευάγγελος.

για το ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου: Ζιάκας Ευάγγελος (Κορινθία) και Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης ( Μεσσηνίας)

για το ΚΥΣΠΕ: Παληγιάννης Βασίλειος και Φασφαλής Νικόλαος

dake.jpg